Info & Köpvillkor

Plantorna levereras måndag och onsdag, för att de inte skall bli liggande över helgen på posten. Vid beställningen ange önskat leverans datum. Beställningen måste vara i inne minst  tre  dagar före önskat leverans datum. Tidigt vårbeställningar levereras när plantorna har börjat växa. Men de reserveras efter beställningsdatum åt kunden.

Vid köp av tio plantor, erhålls en överrasknings planta gratis. Ofta  ur nyheterna eller samma grupp som plantorna köps. Försäljning till minderåriga under 18 år medges ej. För att garantin skall gälla skall paketet hämtas ut en vecka efter ankomstdatum. Plantorna skall planteras utomhus i jord och reklamation kan göras efter 6 månader om de ej tagit  sig. Plantan kan ersättas med ny eller  annan planta i samma prisklass. Om det  inte är möjligt sker ersättning med pengarna tillbaka.

Plantorna  levereras   förpackade  utan  jord, för att  förhindra  smittspridning (har inte Mördarsniglar). Eftersom plantorna inte är drivna (för att ha bättre överlevnad). På våren levereras de så fort de visar grönska. Sommaren klipper jag ned bladen, för att de skall sätta bättre rötter när  de planteras ut. Samt  att de  inte skall bli fördyrande fraktkostnader. Vid höstförsäljning kan plantorna vara nedklippta eller ha några bruna blad, eftersom de är utomhus och följer års rytmen. Vid reklamationer följer vi allmänna reklamationsnämdens rekomendationer.