Hoppa till innehåll

Visar 1–12 av 13 resultatFuktväxter

FUKTVÄXTER
fuktväxter är växter som har anpassat sig för att leva i vattenmiljöer (saltvatten eller sötvatten). Fuktväxter lever till skillnad från vattenväxter i en fuktig miljö. Fuktväxter lever inte i själva vattnet till skillnad från vattenväxterna. Fuktväxterna är särskilda arter som till exempel lever längst stranden eller i sankmark. I enstaka fall kan fuktväxterna krypa ut i lägre vatten men rötterna i strandkanten eller jorden.

De kallas också hydrofyter eller makrofyter för att skilja dem från alger och andra mikrofyter. En makrofyt är en växt som växer i eller nära vatten och kan till exempel vara nedsänkt eller flytande. I sjöar kan makrofyter ge skydd för fisk och vattenlevande ryggradslösa djur. Det kan också producera syre och fungera som mat för vissa sorters fiskar eller andra djur.

Makrofyter är primära producenter och är grunden för näringsväven för många organismer. De har en betydande inverkan på markkemi och ljusnivåer när de saktar ner vattenflödet och fångar upp föroreningar och fångar sediment. Överskott sediment kommer att bosätta sig i benthos med hjälp av en minskning av flöden som orsakas av förekomsten av växtstjälkar, blad och rötter.

Vissa växter har förmågan att absorbera föroreningar i sin vävnad. Tång är flercelliga havsalger och även om deras ekologiska inverkan liknar andra större vattenväxter, är de vanligtvis inte kallas makrofyter.

I haven finns framförallt alger och sjögräs. Grönalger räknas ofta till växtriket, bland annat eftersom de har samma typ av klorofyll, som växter på land. Rödalgers placering är däremot mer osäker. Klart är att kiselalger, guldalger och brunalger är några som inte tillhör växtriket. Eftersom växter och alger är beroende av solljus finns de inte i djuphaven. Ett exempel på en vanlig svensk marin blomväxt är älgräs.

Fuktväxter eller “vattenväxter”, kräver speciella anpassningar för att leva nedsänkt i vatten, eller vid vattenytan. Den vanligaste anpassningen är förekomsten av lätta inre förpackningsceller, aerenkym, men flytande blad och fint dissekerade blad är också vanliga.

Fuktväxter kan bara växa i vatten eller i jord som ofta är mättad med vatten. De är därför en vanlig komponent i våtmarker. En av de allra största fuktväxterna är en näckros i Amazonas. Några andra välkända fuktväxter kan vara flytande hjärta, näckros, lotus och vatten hyacint.

Vanliga fuktväxter

Svalting är en av de vanligaste fuktväxterna i Sverige. Den är en dikesväxt, det vill säga bunden till en sådan lokal som ständigt håller växtens bas i vatten. På samma plats växer ofta både fuktväxter och vattenväxter, till exempel brunskära och ältgräs.

0
    0
    Varukorg
      Beräkna frakt
      Använd rabattkod